Інформаційний сайт
image-

Заголовок сторінки повинен відповідати тексту сторінки

Текст (від латів. textus — «тканина; сплетення, зв'язок, поєднання») — зафіксована на якому-небудь матеріальному носієві людська думка; у загальному плані зв'язна і повна послідовність символів. Існують два основні трактування поняття «текст»: «іманентна» (розширена, філософськи навантажена) і «репрезентативна» (більш приватна). Іманентний підхід має на увазі відношення до тексту як до автономної реальності, націленість на виявлення його внутрішньої структури. Репрезентативний — розгляд тексту як особливої форми представлення знань про зовнішню тексту дійсності. У лінгвістиці термін текст використовується в широкому значенні, включаючи і зразки усної мови. Сприйняття тексту вивчається в рамках лінгвістики тексту і психолінгвістики. Так, наприклад, І. Р. Гальперін визначає текст таким чином: «це письмове повідомлення, що об'єктивувалося у вигляді письмового документа, складається з ряду висловів, об'єднаних різними типами лексичного, граматичного і логічного зв'язку имеющєє певний моральний характер, прагматичну установку і відповідно література оброблене»[1].
Текст (від латів. textus — «тканина; сплетення, зв'язок, поєднання») — зафіксована на якому-небудь матеріальному носієві людська думка; у загальному плані зв'язна і повна послідовність символів. Існують два основні трактування поняття «текст»: «іманентна» (розширена, філософськи навантажена) і «репрезентативна» (більш приватна). Іманентний підхід має на увазі відношення до тексту як до автономної реальності, націленість на виявлення його внутрішньої структури. Репрезентативний — розгляд тексту як особливої форми представлення знань про зовнішню тексту дійсності. У лінгвістиці термін текст використовується в широкому значенні, включаючи і зразки усної мови. Сприйняття тексту вивчається в рамках лінгвістики тексту і психолінгвістики. Так, наприклад, І. Р. Гальперін визначає текст таким чином: «це письмове повідомлення, що об'єктивувалося у вигляді письмового документа, складається з ряду висловів, об'єднаних різними типами лексичного, граматичного і логічного зв'язку имеющєє певний моральний характер, прагматичну установку і відповідно література оброблене»[1].

создать сайт бесплатно